Translate

Mencari Artikel

FIND(Mencari)

Monday, 17 June 2013

Sambutan Peringatan Nuzulul Qur'an

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA
PADA ACARA  PERINGATAN NUZULUL QUR’AN
 RAMADHAN …………………..


Ø        YTH. BAPAK USTADZ  DWI HARSANTO
Ø        YTH. REKAN-REKAN DIREKSI, PARA VICE PRESIDENT SERTA KARYAWAN DAN JAMA’AH SEKALIAN YANG DIMULIAKAN ALLAH SWT.
Ø        ASSALAAMU ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUHU.


Ø        ALHAMDULILLAH ATAS BERKAT RAHMAT, HIDAYAH DAN KARUNIA ALLAH YANG MAHA PENGASIH KITA DAPAT HADIR DI MAJELIS YANG MULIA INI, UNTUK SAMA-SAMA MENGIKUTI ACARA PERINGATAN NUZULUL QUR’AN RAMADHAN……………..
Ø        BULAN RAMADHAN ADALAH BULAN DITURUNKANNYA ALQUR’AN, PETUNJUK BAGI MANUSIA DAN PEMBEDA ANTARA YANG BENAR DAN SALAH, ANTARA YANG HALAL DAN HARAM
Ø        ALQUR’AN BANYAK SEKALI MEMBERIKAN PELAJARAN KITA DIANTARANYA YAITU MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA KITA AGAR BERSIKAP JUJUR (INTEGRITAS), KREATIF/INOVATIF, BERPRESTASI/BEKERJA KERAS (ACHIEVEMENT) DAN DAPAT BEKERJASAMA (TEAM WORK) DALAM KEBAJIKAN DAN TAKWA.
Ø        KEEMPAT SIFAT DI ATAS MERUPAKAN KOMPETENSI INTI YANG ADA PADA PERUSAHAAN KITA. YANG AKAN MENDORONG KEPADA KITA SEMUANYA UNTUK SELALU BERSIKAP JUJUR DAN AMANAH DIMANAPUN JUGA. SERTA SELALU MERASA DIAWASI OLEH ALLAH YANG MAHA KUASA.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan apabila kalian menetapkan hukum diantara manusia, maka tetapkanlah dengan adil…”
(QS 4:58)
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan Kami mengetahui apa-apa yang ada dalam jiwanya dan Kami lebih dekat daripada urat lehernya”
(QS 50:16)

Ø        LEBIH-LEBIH KETIKA KITA MENJALANKAN TUGAS SEBAGAI SURVEYOR. SEBAB BISNIS KITA SANGAT DITENTUKAN OLEH KEJUJURAN/INTEGRITAS PEGAWAINYA YANG KEMUDIAN DITUANGKAN DALAM BENTUK LAPORAN SURVEYOR.
Ø         ALQUR’AN JUGA MENDORONG KEPADA KITA UNTUK KREATIF DAN INOVATIF. AGAR KITA AKTIF, KRITIS DAN MENGAMATI SEGALA PERUBAHAN DAN PERKEMBANGAN ZAMAN MAUPUN DUNIA USAHA. UNTUK KEMUDIAN KITA MEMANFAATKAN PELUANG YANG ADA DENGAN MENCIPTAKAN IDE-IDE SEGAR SERTA SISTEM DAN JASA BARU YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELANGGAN DAN DUNIA USAHA.

Wahai sekumpulan jin dan manusia, jika kalian sanggup melintasi langit dan bumi, maka lintasilah,  kalian tidak sanggup melintasinya kecuali dengan kekuatan”
(QS 55: 33)

Ø        DALAM SURAT AL JUMUAH SETELAH PERINTAH SHOLAT JUM’AT ALLAH MENYURUH KITA UNTUK BERTEBARAN DI MUKA BUMI MENCARI KARUNIA ALLAH. ITU ARTINYA BAHWA ALQUR’AN MENYURUH KEPADA KITA UNTUK SEIMBANG DALAM BERIBADAH DAN BEKERJA.  DENGAN BEKERJA KERAS DAN CERDAS KITA MEMBANGUN DUNIA, MEMBESARKAN BISNIS PERUSAHAAN, MENCARI NAFKAH UNTUK MENGHIDUPI ANAK DAN ISTRI KITA.

“Dan apabila kalian telah menunaikan sholat (jum’at), maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah …”
(QS 62: 10)
“Bekerjalah kalian, maka kelak Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman akan melihat kerja kalian…”
(QS 9: 105)

Ø        DALAM SURAT AL MAIDAH DAN SURAT SHOF ALQUR’AN MENGAJARKAN KEPADA KITA UNTUK BEKERJASAMA. SEDIKIT SAMA DIJINJING BERAT SAMA DIPIKUL. DENGAN KERJASAMA,  YANG BERAT AKAN TERASA RINGAN. YANG SULIT AKAN MENJADI MUDAH.

“Dan bekerjasamalah kalian dalam kebajikan dan takwa dan janganlah kalian bekerjasama dalam perbuatan dosa dan permusuhan…”
(QS 5: 2)

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya bershof-shof bagaikan bangunan yang kokoh…”
(QS 61: 2)

Ø        ITULAH BEBERAPA HIKMAH YANG DAPAT KITA PETIK DARI ALQUR’AN YANG MULIA. YANG NANTI INSYA ALLAH AKAN DIKUPAS LEBIH DALAM LAGI OLEH BAPAK USTADZ. KHUSUSNYA YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH KEPEDULIAN KEPADA SESAMA. SEBAB BULAN RAMADHAN ADALAH BULAN KEPEDULIAN. 
Ø        SELANJUTNYA, MARILAH KITA DENGARKAN CERAMAH INI DENGAN PENUH PERHATIAN DAN KEKHUSYU’AN.
Ø        AKHIR KATA WABILLAHI TAUFIQ WAL HIDAYAH WASSALAAMU ‘ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUHU.