Translate

Mencari Artikel

FIND(Mencari)

Tuesday, 11 June 2013

Syarat dan Rukun Puasa

Syarat Wajib dan Rukun Puasa
1.       Syarat Wajib Puasa Ada Empat :
a.       Islam
b.       Baligh (Dewasa)
c.       Berakal Sehat
d.       Mukim
e.       Berkesanggupan Puasa
f.        Tidak dalam Keadaan Haidl dan Nifas

2.       Rukun Puasa Ada Dua:
a.       Niat (dalam Hati)

b.       Meninggalkan Hal-Hal yang Membatalkan Puasa (Makan, Minum, Jima’ di Siang Hari, dan Muntah yang Disengaja).

No comments: