Translate

Mencari Artikel

FIND(Mencari)

Thursday, 27 June 2013

Perlunya Spesialisasi

III. 8  Perlunya Spesialisasi
         
Luasnya objek dan lapangan dakwah. Banyaknya kaum muslimin. Pesatnya teknologi informasi, industri dan modernisasi. Beragamnya suku, bangsa, warna kulit, pendidikan dan tingkat pemahaman. Menyebabkan tak ada satupun kelompok yang dapat mengelola berbagai masalah dan tuntutan dakwah tersebut. Sehingga mau tidak mau setiap da’i, muballigh, ustadz, kyai atau organisasi, jama’ah dan lembaga dakwah perlu memiliki spesialisasi.

          Ada yang ahli fiqih. Ahli tafsir. Ahli hadits. Ahli sejarah. Ahli bahasa. Ahli tasawuf. Ahli tabligh. Ahli ta’lim. Ahli jihad. Hingga ahli mentarbiyah umat. Ada pula yang ahli ekonomi Islam. Ahli militer. Ahli sosial kemasyarakatan hingga ahli politik. Jadi wajar apabila ada lembaga yang hanya mengkhususkan sesuai kualifikasi, kompetensi dan keahliannya.

          Islam juga mengajarkan agar ada pembagian tugas. Jangan semuanya pergi berjihad. Hendaklah ada sebagian yang menuntut ilmu agama. Dalam konteks lebih luas hendaklah ada yang ahli politik. Ahli ekonomi. Ahli pendidikan hingga ahli ru’yah. Semuanya ingin megabdi kepada Islam. Ingin berbakti kepada agamanya. Demi kejayaan Islam dan umatnya.

No comments: