Translate

Mencari Artikel

FIND(Mencari)

Thursday, 16 May 2013

Makna tekstual Ayat Kursi

BAB I
PENDAHULUAN
  
                                                                                                                                                   
                                                                  
          Selain delapan kunci yang akan kami paparkan, kunci utama untuk meraih sukses dunia dan akherat adalah hafal, mengerti dan memahami ayat kursi beserta artinya. Selanjutnya memahami tafsirnya menurut para ulama yang kompeten di bidangnya. Lalu meletakkan fadhilah dan keutamaannya sesuai dengan petunjuk yang diajarkan Rasulullah SAW beserta sahabatnya. Tidak berlebih-lebihan apalagi mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau beserta sahabatnya maupun para ulama yang shalih dan mendalam ilmunya.


1.1.  Arti Ayat Kursi

BACALAH !!!
PAHAMI !!!
TADABURI !!! AMALKAN !!!
HAFALKAN !!!
PIKIRKAN !!!
RENUNGKAN  !!!
NIKMATI !!!


Allah
 tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia
Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya)
tidak mengantuk dan tidak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.
Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya?
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya,
dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
(Al Baqarah  2 : 255)
 Untuk memudahkan, hafalkanlah artinya kata demi kata. Agar melekat kuat dalam benak kita. Dikarenakan kita paham. Dikarenakan kita mengerti. Sehingga akan menimbulkan kesan yang mendalam. Yang akan mempengaruhi jiwa, ruh, akal dan amal kita. Ulang !!! Dan ulangilah berkali-kali !!!. Sehingga kita betul-betul hafal dan paham artinya diluar kepala.

Arab
Arti
Menimpa-Nya
tidak
Yang berdiri sendiri
Yang Hidup
Dia
kecuali
Tuhan
Tidak ada
Allah
Arab
Arti
di
dan apa-apa
langit
di
Apa-apa
baginya
tidur
dan tidak
Ngan -tuk
Arab
Arti
apa-apa
Dia mengetahui
dengan ijin-Nya
kecuali
Disisi -Nya
memberi syafaat
orang yang
siapa yang
bumi
Arab
Arti
Ilmu-Nya
dari
Dengan sesuatu
mereka menge-tahui
dan tidak
Dibela-kang mereka
dan apa-apa
tangan /hadapan mereka
diantara
Arab
Arti
Dia berat
dan tidak
dan bumi
langit
Kursi / kekuasaanNya
luas
Dia kehendaki
dengan apa yang
kecuali
Arab
Arti
Maha Agung
Maha Mengetahui
dan Dia
Memelihara keduanya


1 comment:

dwi harsanto said...

Bagi yang ingin mengenal lebih jauh energi ayat kursi silahkan menghubungi

http://ikadi.or.id/direktori/5-berita/55-pustaka-ikadi.html

Untuk memiliki buku dimaksud