Translate

Mencari Artikel

FIND(Mencari)

Tuesday, 11 June 2013

Pengembangan Karir Sahabat Nabi

Nama
Posisi Awal
Karir
Anas bin Malik
Budak & Pelayan
Ulama & Fuqaha (Ahli Fiqih)
Aisyah
Remaja belia
Ummul Mukminiin dan Ahli Fiqih
Abdullah Ummi Makhtum
Buta dan rakyat biasa
Muadzin, Imam Sholat, Pjs. Penguasa Medinah
Abdullah Ibnu Umar
Anak baru gede
Ulama dan Fuqaha
Abdullah bin Abbas
Anak baru gede
Ulama dan Fuqaha
Abdullah Ibnu Mas’ud
Budak dan pelayan
Fuqaha
Abu Hurairah
Pelayan
Ahli Hadits
Abu Bakar Ash Shidiq
Pedagang
Khalifah
Ali bin Abi Thalib
Anak baru gede
Khalifah
Amr bin Ash
Tokoh Qurays
Diplomat, Panglima Perang dan Gubernur
Bilal
Budak
Muadzin Rasulullah SAW
Juwairiyah binti Harits
Tawanan perang
Ummul Mukminiin
Mushaib bin Umair
Pemuda Borju
Diplomat ulang dan Asy Syahid di perang uhud
Muawiyah
Anak gembong musyrikin qurays
Pencatat Wahyu, Panglima Perang, Gubernur dan Khalifah
Salman Al Farisi
Pengembara & Budak
Ahli Strategi dan tehnik perang, Pendidik, amir kota Madain
Shofiyah binti Huyai
Anak tokoh Yahudi & Tawanan Perang
Ummul Mukminiin
Tsabit bin Qais
Tokoh Anshar
Motivator, Menteri Penerangan / Juru Bicara Rasulullah SAW
Umar bin Khatab
Tokoh Musyrikin Qurays
Khalifah dan Fuqaha
Umeir bin Wahab
Jagoan Qurays
Pendakwah kaumnya
Zaid bin Haritsah
Budak
Anak angkat dan kesayangan Rasulullah serta menteri sekretaris negara

No comments: